-20%
Pillars of Eternity II: Deadfire 199 
XONE BAZAR: Project Cars 2 499 

Total War Saga: Thrones of Britannia Limited Edition

Skladem

Katalogové číslo:PC Total War Saga-6528

399 

Porovnat

Píše se rok 878 n. l. Bojovný anglický král Alfréd Veliký vybudoval v bitvě u Ethandunu impozantní obranu a invaze Vikingů si na ní vylámala zuby. Spráskaní, leč dosud nezlomení severští vojevůdci drží pozice po celé Británii. Po téměř 80 letech je to vůbec poprvé, co se země nachází v křehkém stavu míru.

 

 

 

Králové Anglie, Skotska, Irska a Walesu z celého rozděleného ostrova tuší, že se schyluje ke změně. Změně, která skýtá příležitost. Budou se podepisovat dohody. Přijde válka. Osud bude vrtkavý a bude se o tom vyprávět. To vše v sáze, která mapuje vzestup jednoho z největších národů v dějinách.

 

 

Králové povstanou. Jeden usedne na trůn.

 

 

Hra Thrones of Britannia je samostatná hra ze série Total War, ve které budete přepisovat důležitý historický milník, od kterého se bude následně odvíjet osud moderní Británie. V čele deseti hratelných frakcí musíte vybudovat a ubránit království v zájmu Anglosasů, gaelských klanů, velšských kmenů nebo vikinských osadníků. Utvářejte spojenectví, spravujte rozvíjející se sídla, budujte vojska a vypravujte se na dobyvačná tažení napříč tou nejdetailnější mapou, jaká se kdy v Total War objevila.

 

 

KLÍČOVÉ PRVKY:

 

Zvolte si strategii

K dosažení slavného vítězství se lze ve velké kampani dopracovat mnoha způsoby. Můžete agresivně expandovat prostřednictvím hrubé síly, získat si věhlas výstavbou, pokročilými technologiemi a vlivem nebo splnit sérii unikátních úkolů odvíjejících se od historie vámi vybrané frakce. V pozdní fázi hry vás pak čeká epická koncovka a závěrečná, rozhodující vítězná podmínka.

 

Prozkoumejte a dobuďte Britské ostrovy

Rozkryjte opar neznáma a objevte anglosaskou Británii v celé šíři od zasněžených skotských vrchovin až po kentské sady a nivy. Různá městečka, města a vesnická prostředí jsou inspirací pro celou řadu různých bojišť. Experimentujte se strategickými možnostmi nově obsazených menších sídel. Přiškrťte nepřátelské obchodní trasy a vymaňte je ze silných, udržitelných pozic.

 

Dejte vzniknout legendě o vikingském vojevůdci či anglosaském králi

Každá frakce bude čelit řadě unikátních událostí a složitých dilemat, většinou založených na autentických historických událostech a problémech dané doby. Můžete se vydat na vikingské výpravy nebo třeba spravovat rolnické hospodářství. Každá frakce má zkrátka svá specifika. Angažujte svého krále a šlechtu do unikátních rolí, čiňte smysluplná rozhodnutí ohledně jejich rozvoje, upevňujte jejich vliv a vezměte jejich osud pevně do svých rukou.

 

Prohloubení „klasického“ herního prožitku z Total War

Hra obsahuje řadu vylepšení základních mechanik Total War týkajících se například provincií, politiky, technologií, verbování, dilemat a mnoha dalších oblastí. Cílem bylo připravit vám intenzivní, strhující a smysluplný prožitek.

 


 

 

HRATELNÉ FRAKCE A KULTURY:

 

Hra Thrones of Britannia bude obsahovat deset frakcí z pěti kultur, jejichž bližší popis najdete níže.

 

 

Anglosaská království

Když římská vláda v Anglii dospěla do svého konce, nová království germánské rasy se sloučila do hrabství, která se nyní označují jako Northumbrie, Mercie, Wessex, Essex, Sussex, Východní Anglie a Kent. Lidé z těchto regionů se souhrnně nazývají Anglosasové. Tento pojem se začal hojně používat v 8. století, aby se rozlišilo mezi anglickými Sasy a starými Sasy (Ealdseaxe) z evropského kontinentu.

 

Anglosasové v zásadě existovali v období mezi rozpadem římské nadvlády v 5. století až do invaze Normanů v 11. století, tedy v raném středověku. Thrones of Britannia mapuje dění na Britských ostrovech od roku 878 n.l., kdy Anglosasové byli v největším rozmachu.

 

Rys frakce Anglosasů: Fyrd (zemská hotovost)

Fyrd byl v anglosaských dobách určitou formou armády branců z řad svobodných občanů s vlastními zbraněmi a zbrojí, kteří byli v případě potřeby povoláváni k obraně své země. Jednou z mnoha reforem Alfréda Velikého byla formalizace tohoto systému, ve kterém bohatí velkostatkáři přispívali muži a materiálem.

 

Aby anglická království ve hře Thrones of Britannia reflektovala systém zemské hotovosti, mohou na základě počtu vlastněných sídel rekrutovat další odvedence. Přílišné spoléhání se na odvedence s sebou ale přináší postihy – nasadíte-li jich do pole příliš mnoho, populace se proti nadměrné branné povinnosti vzbouří a začnou problémy s veřejným pořádkem.

 

 

Frakce Wessexu pod vedením krále Alfréda

Království Západních Sasů – neboli Wessex bylo mocenským sídlem krále Alfréda. Po vikinské invazi v roce 871 n.l. byl Alfréd nucen přesídlit do Somersetu, ale po svém fantastickém vítězství v bitvě u Ethandunu se vrátil na vrchol. Za jeho následné vlády pak vznikla velká řada reforem a bylo zavedeno mnoho jednotících vylepšení.

 

Rys frakce Wessexu: Witan (shromáždění moudrých)

Witan je shromáždění místodržitelů, kteří diskutují o budoucnosti Wessexu. Jeho doporučení se pravidelně objevují hráči v podobě série návrhů. Každá volba s sebou přináší pozitivní a negativní účinky na kampaň a v rámci frakce může mít vliv na využívání odvedenců z fyrdu.

 

 

Frakce Mercie pod vedením krále Ceowulfa

Králové Mercie sídlili v hlavním městě Tamworthu a spravovali oblast, které se nyní říká Midlands. Mercie se v dobách svého největšího rozmachu rozprostírala od Northumbrie na severu Anglie až po Kent, Sussex a Wessex na jihu. V roce 877 n.l. se Velká pohanská armáda zmocnila východní části království a založila Danelaw neboli Východní Anglii.

 

Rys frakce Mercie: Zásoby

Jakmile se v pokladnici nastřádá přebytečné množství zlata, hráč Mercie bude mít možnost se o část tohoto bohatství podělit. Může jej věnovat vojsku na snížení nákladů na udržování, zrychlení doplňování ztrát, šlechticům za účelem zvýšení loajality a příjmu z trhů, lidem na zvýšení veřejného pořádku a příjmů ze statků, případně si jej hráči mohou nechat pro sebe, a tím způsobit vyšší náklady na udržování vojska a veřejného pořádku.

Výrobce

neuvedeno

Herní žánr

Strategie

Záruka

24 měsíců

Platforma

PC

Bazar

Ne

Back to Top