Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě bilamys.com, jehož provozovatelem je:

Obchodní firma – Ing. Štefan Sahaj
IČ – 491 78 351
Sídlo – Alej Svobody 726/35, 323 00 Plzeň
č.j.: Rgz 141/99 340500-24836-01
č.j.: Rgm 3219/93

Obchodní podmínky jsou platné od 21.5.2018 a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

I. Základní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. Jak nakupovat – dodací podmínky a platební podmínky

Vyberte si hru na těchto stránkách a nechte si ji ještě dnes poslat na vaši adresu!
Zboží je zasíláno Českou poštou na dobírku – Obchodní balík, k ceně je účtováno poštovné a balné ve výši 80,- Kč při platbě kartou online nebo platbě předem na účet (za dobírku ja připlatek 30,-Kč). Pro zboží zaslané společností Zásilkovna si účtujeme 50,- Kč při platbě kartou online nebo platbě předem na účet (20,- korun příplatek za platbu dobírkou). Za poslání balíku společností PPL si účtujeme 80,- při platbě kartou online nebo platbě předem na účet (plus 30,- příplatek za platbu dobírkou). Doba dodání je 1 – 2 dni od vyřízení objednávky.
Zboží si můžete objednat k vyzvednutí na jedné z prodejen, kde neplatíte žádný příplatek, zboží je k odběru hned, jak dostanete zprávu s výzvou o vyzvednutí zboží.
V Plzni funguje i kurýrní služba, zboží vám přivezeme až domů v domluvený čas za poplatek 59,- Kč.
Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.bilamys.com platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. 4.2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby: a) dobírkou při dodání objednaného zboží poštou; b) v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce; c) bezhotovostně na účet prodávajícího vedený u Fio Banka, a.s.. číslo účtu 2500301757/2010, a to při odesílání objednávky. d) platební kartou na účet u Fio Banka, a.s.. číslo účtu 2500301757/2010. V případě platby platební kartou kupující uděluje odesláním objednávky souhlas se zpracováním jeho kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo) zpracovatelem plateb za účelem zasílání informace o platbě. Zpracovatelem plateb je společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 27924505.
Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. 
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek: 
– Kontaktujte nás (viz Kontakty) se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením objednávky, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. 
– Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci Kontakty, a to za následujících podmínek:

• zboží musí být neporušené v originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům,
tzn zboží nesmí být vůbec vybaleno 
• v případě softwaru s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno. 


– Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet.
Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde

IV. Všeobecná ustanovení

1. Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s obchodními podmínkami

2. V případě, že zboží není odebráno kupujícím osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci;

3. Jako doklad o záruce vystavujeme k zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo účtenka), k vybraným druhům zboží dále i záruční list.

4. Doporučujeme uschovat nákupní doklad pro případnou reklamaci;

5. Při převzetí zboží zkontrolujte úplnost a nepoškozenost zboží, zvláště CD disků, a mechanická poškození hardwarového zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude zamítnuta;

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu nebo na případné škody v důsledku toho vzniklé;

7. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením;

8. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;

9. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, sériovými čísly atd.

10. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
c) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u softwaru, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu,
g) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
h) úpravou zboží zákazníkem,
i) poškozením, nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, přírodními živly nebo vyšší mocí.

11. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn;

12. Při prodeji přes e-shop včetně osobního odběru na pobočce má kupující nárok vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Pokud má zboží povahu softwaru, lze zboží vrátit za podmínky, že nebyl porušen igelitový obal zboží.

V. Délka záruční doby

1. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím od prodávajícího.
 

VI. Podání reklamace

1. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno v prodejnách Bílá myš.

2. Při uplatnění reklamace doporučujeme předložit účtenku nebo její kopii, případně záruční list.

3. Doporučujeme reklamovat zboží s původním obalem – můžete tak urychlit vyřízení reklamace;
4. K reklamaci nelze přijmout mechanicky poškozené zboží (poškrábané CD disky nebo mechanicky poškozené hardwarové zboží);

5. Doporučujeme bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 
6. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku požkozeného při přepravě reklamuje u prodávajícího.

7. Kupující může vadné zboží reklamovat osobně na našich prodejnách nebo jí zaslat přepravní službou na adresu provozovny Bílá myš – Nákupní centrum Borská pole, U Letiště 1074/2, Plzeň, 301 00.
Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Náklady na vyřízení reklamace hradí vždy prodávající.

9. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření, obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce softwaru;

10. Zboží, které má charakter softwaru, nelze vrátit ani vyměnit; pouze pokud je zabalené.

11. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému;

VII. Vyřízení reklamace

1. Reklamace může být vyřízena podle charakteru závady:
a) odstranitelná vada zboží
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.
O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy kupujícím, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou). Není-li možná výměna ani oprava zboží a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může kupující od smlouvy odstoupit (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě odstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pouze tehdy, pokud:

· reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
· zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady

b) neodstranitelná vada zboží
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce, případně vystaví dobropis *.
V případě, že kupující nepožaduje výměnu zboží s neodstranitelnou vadou, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
* Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.

2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znova od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží;

3. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zboží kupujícím.

4. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
5.  Reklamační podmínky – vrácení peněz – V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu skutečně odeslal.

VIII. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.  
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Na tento orgán se může kupující obrátit s případnou stížností.

IX. Ochrana osobních údajů

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli společností
Obchodní firma – Ing. Štefan Sahaj
IČ – 491 78 351
Sídlo – Alej Svobody 726/35, 323 00 Plzeň
č.j.: Rgz 141/99 340500-24836-01
č.j.: Rgm 3219/93
opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován. Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů: bilamys.plzen@seznam.cz.
– kompletní znění v sekci Ochrana osobních údajů.
 

X. Bazarové hry

 vykupujeme hry na následující platformy: PS4, PS3,  X360 a XONE.
– záruka na bazarové zboží je 24 měsíců. Nelze garantovat funkčnost jednorázových kódů.
– při prodeji her se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo pasem. Vaše údaje budou zaznamenány v kupní smlouvě, kterou s vámi dle platného českého práva při prodeji uzavíráme.
XI. Digitální distribuce
Digitální distribuce, Digital Download nebo digitální zboží označuje takové zboží, které je distribuováno pouze elektronicky (zejména e-mailem, odkazem ke stažení atd) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě digitálního zboží je kupujícímu zpravidla na jím uvedený e-mail odeslán digitální produkt, který může zahrnovat:
  • aktivační klíč pro aktivaci produktu v systému třetí strany,
  • odkaz pro jednorázové stažení souborů a následnou instalaci produktu.
Doručení digitálního produktu kupujícímu na zadaný e-mail zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle §1837 písmeno h) Občanského zákoníku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

1/ INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Obecná informační povinnost
Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.
Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci zákona, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost naplnit, mohou být i tzv. reklamační řády vydávané podnikatelem. S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky (podrobné vymezení v § 20e ZOS) je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce.
Prodávající může použít např. tuto nebo podobnou formulaci:
„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “
Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde.
Informační povinnost při vzniku sporu
Podle § 14 odst. (2) ZOS „v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“
Trvalým nosičem dat je jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu. V praxi se bude jednat především o elektronickou poštu.

2/ ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI INTERNETOVÝCH OBCHODŮ

Další specifické povinnosti ukládá internetovým obchodníkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.
Podle článku 14 odst. 1 tohoto nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“
Platforma pro řešení sporů online bude Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Dále, podle článku 14 odst. 2 nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, kteří se zavázali nebo jsou při řešení sporů se spotřebiteli povinni využívat jednoho nebo více subjektů alternativního řešení sporů, informují spotřebitele o existenci platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení jejich sporů. Uvedou elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line na svých internetových stránkách a, pokud je nabídka učiněna e-mailem, v uvedeném e-mailu. Tyto informace se případně uvedou také ve všeobecných obchodních podmínkách týkajících se kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line.“
Vzhledem k tomu, že užívání systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je povinné pro všechny prodávající, kteří svou podnikatelskou činnost vykonávají na území České republiky, bude se tato povinnost týkat prakticky všech českých internetových obchodů.
Opět platí, že prodávající, za předpokladu, že naplní dikci nařízení EU, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Využít může např. tuto nebo podobnou informaci umístěnou na své internetové stránce a v obchodních podmínkách:
„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“
Zvláštní pozornost by této povinnosti měly věnovat internetové obchody, které svou podnikatelskou činnost vykonávají také v jiných členských státech Evropské unie, neboť mohou být vázáni právními předpisy o mimosoudním řešení sporů těchto států. Tomu by měla být přizpůsobena také informace zveřejněná na jejich internetových stránkách.

3/ KOMPETENCE ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Vedle své role subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce vykonává v této oblasti také dozor nad dodržováním některých povinností prodávajícími.
Jak bylo uvedeno výše, prodávající, za předpokladu, že naplní dikci příslušného právního předpisu, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Zda prodávající těmto požadavkům dostál, bude inspektory České obchodní inspekce posuzováno vždy jednotlivě s přihlédnutím k charakteristikám konkrétního případu.
Vedle informační povinnosti podle § 14 ZOS má prodávající také povinnost úzce spolupracovat a poskytnout České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, mimo jiné vyjádřit se do 15 pracovních dnů k návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, o kterém byl Českou obchodní inspekcí vyrozuměn.
Porušení těchto povinností podnikatele může být klasifikováno jako správní delikt, za který může být Českou obchodní inspekcí uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč.
Back to Top